Specifiniai kroviniai

Didžiagabaričiai kroviniai 

Didelio gabarito ar didelio svorio kroviniai mums nėra naujiena. Didžiagabaričių krovinių vežimas.

 

Greitai gendantys kroviniai

Tarptautiniam greitai gendančių maisto produktų gabenimui naudojamos tik tam skirtos transporto priemonės. Jos pasirenkamos ir naudojamos taip, kad nustatytą temperatūrą būtų galima palaikyti viso gabenimo metu. Be to, imamasi visų tinkamų priemonių dėl  temperatūros pakrovimo metu.

Pavojingi kroviniai

"Pavojingi kroviniai" - tai kroviniai, apibrėžti 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyvos 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų dėl pavojingų krovinių vežimo keliais suderinimo A priede.

Pavojingi kroviniai vietiniais ir tarptautiniais maršrutais keliais vežami pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimus (Žin., 2004, Nr. 91-3349; 2005, Nr. 77-2795, Nr. 78, Nr. 79; 2007, Nr. 77-3057; 2009, Nr. 80-3337).