Geležinkelių transporto dokumentai

Lietuva yra tranzitinė valstybė, kurioje gali būti taikomi du skirtingi teisės aktai – 1999 metų Vienodųjų tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės (CIM) ir 1951 metų Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS). Taip pat gali būti naudojamas  bendras CIM / SMGS važtaraštis.

Vežimus geležinkelio transportu Lietuvos Respublikoje aprašo „Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklės“, Valstybės žinios, 2000-06-28, Nr. 52-1507;

Apie krovinių vežimo Lietuvoje tvarkas, aktus ir dokumentus daugiau galima sužinoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo direkcijos elektroniniame puslapyje.